miercuri, 23 ianuarie 2013

Puterea Cuvintelor

– exprimarea conştientă şi responsabilă –


Cuvântul este puterea prin care creăm sau distrugem. Avem puterea de a crea şi această putere este aşa de mare, încât tot ce credem se poate transforma pentru noi în realitate. Noi ne creăm pe noi înşine şi devenim ceea ce credem că suntem. Cuvântul e puterea pe care o avem de a ne exprima şi de a comunica, de a gândi şi de a crea evenimentele din viaţa noastră. Cuvântul este cea mai puternică unealtă pe care o are omul. El reprezintă manifestarea fiinţei noastre spirituale, scânteia divină din noi. Cuvântul nostru poate transforma cel mai frumos vis în realitate, dar poate şi să ne și distrugă. Folosirea lui greşită creează iadul pe pământ. Orice putere creatoare folosită nepotrivit, poate deveni distructivă. Un cuvânt negativ e ca un blestem. Adesea, oamenii folosesc cuvântul atacându-se inconştient unii pe alţii. Îi blestemăm pe alţii prin părerile negative care le exprimăm. De pildă, dacă ne întâlnim cu un prieten şi-i spunem: „Eşti foarte palid, s-ar putea să fii bolnav...”, iar el va asculta aceste cuvinte şi va fi de acord cu ele, se va putea îmbolnăvi. Aceasta e puterea cuvântului. Numai oamenii care au un nivel ridicat de spiritualitate sunt rezistenţi la undele mentale negative ale altora.

Adesea, folosim cuvântul pentru a ne împrăştia emoţiile otrăvite – furia, gelozia, invidia sau ura. Cuvântul este cel mai preţios şi mai puternic dar pe care îl are umanitatea. Noi însă îl folosim şi împotriva noastră. Dintre toate armele de distrugere pe care le-a inventat omul, cea mai teribilă şi mai puternică este cuvântul rău, care poate distruge fără a lăsa urme. Ne atacăm în permanenţă prin cuvinte, fără să ne dăm seama. Această practică, cea mai rea dintre toate formele de magie, se numește bârfă. Deşi pare inofensivă, bârfa ne alterează şi ne scurtează viaţa, ne distruge fizic şi spiritual, ne ruinează sufletul şi trupul. Bârfa este ca un act de magie neagră. Toţi am învăţat să bârfim și să acceptăm bârfa altora, socotind-o o modalitate normală de comunicare. Dar nu știm că gândurile urâte pe care le generează bârfa sunt un traumatism pe care-l aplicăm omului la care ne-am gândit. De aceea, este important să înţelegem ce este cuvântul şi ce putere are el. Întreaga lume poate să ne bârfească, dar dacă nu punem la suflet sau nu dăm crezare, vom deveni imuni. Dacă cineva ne aruncă o vorbă o vorbă otrăvită și noi o ignorăm, nu ne va afecta. Când omul nu acceptă emoţia otrăvită, aceasta se întoarce asupra celui care a trimis-o şi-l afectează direct. Gândul şi cuvântul pun în mişcare vibraţii ce se propagă în cercuri din ce în ce mai mari, după care se întorc. Gândul este o energie pură, care nu dispare niciodată. Să ne ferim mintea de gândurile rele despre ceilalţi şi să ne asumăm consecința sentimentelor, gândurilor şi cuvintelor noastre.

În cuvinte se află puterea şi energia create de gândire. În ziua în care omul va înţelege că are puterea de a-şi schimba viaţa prin cuvintele create de gândire, el va atinge maturitatea. Gândurile şi cuvintele sunt nişte transmisii energetice care, în funcţie de încărcătura lor, adică de frecvenţa lor joasă sau înaltă, ne pot face rău sau bine. La fel se întâmplă şi în cazul cuvintelor scrise. De aceea, e bine ca la capul patului în care dormim să nu ţinem cărţi care povestesc nefericiri, violenţe, crime. Informaţiile conţinute în cărţi sunt preluate în starea de somn, afectând într-o măsură foarte mare organismul. După o vreme, ne simţim rău, obosiţi, avem coşmaruri, depresii, comportament bizar sau violent.

Cuvintele pot vindeca

Iubirea e cuvântul care se apropie cel mai mult de divinitate ca influenţă vibratorie şi se cunosc mii de vindecări făcute prin folosirea lui. Orice boală cunoscută cedează locul puterii iubirii pe care o emitem. Îi putem influenţa în mod subtil pe cei aflaţi în preajma noastră prin energia pozitivă sau negativă pe care o emitem. Gândurile şi sentimentele negative sunt asemenea unor arme puternice care pot provoca pagube considerabile. Dacă urâm pe cineva din adâncul inimii şi trimitem spre el gânduri negative, putem contribui la distrugerea lui.
În vindecarea de la distanţă, grupuri de tămăduitori se roagă pentru cei aflaţi departe de ei. Ei trimit gânduri pozitive spre cel bolnav şi prin ele se produce vindecarea. Orice cuvânt are o frecvenţă vibratorie. De aceea, e benefic ca omul să utilizeze numai cuvinte de înaltă vibraţie. Să evităm emiterea de gânduri de vibraţie joasă ca ură, invidie şi răzbunare. Cuvintele sunt cărţile noastre de vizită în plan subtil. Cu cât sunt mai înalt vibraţionale, cu atât cel care le utilizează e un spirit mai evoluat, o fiinţă de înaltă vibraţie spirituală.

Cuvintele de vibraţie joasă

Cu cât vibraţia cuvintelor e mai joasă, cu atât fiinţa care se manifestă astfel e un spirit mai involuat. Vibraţia joasă se recunoaşte după starea pe care ţi-o dă: nemulţumire, tensiune, teamă, boală, nefericire. Omul devine astfel o victimă sigură a energiilor de vibraţie joasă pe care le emite.
Majoritatea oamenilor nu fac decât să critice şi să blesteme pe cei care-i guvernează. Sub influenţa acestor gânduri, guvernanţii sunt împinşi să ia decizii greşite pentru ţară, iar greşelile lor cad asupra întregului popor. Iată deci ce se poate naște când o întreagă colectivitate gândește negativ.
Cuvântul rostit are putere, întrucât îi dăm energie din corpul nostru. De aceea, mai întâi să alegem cuvintele şi apoi să le dăm putere.
Nu te lăsa afectat de vorbele negative auzite la alţii despre tine! Le sporești energia.
Orice cuvânt negativ adresat unui om reprezintă un atac energetic asupra lui, cu efect de bumerang asupra noastră. Efectul gândurilor şi cuvintelor noastre, bune sau rele, revin la noi amplificate. Când eşti lovit cu vorba, doare mai mult decât atunci când eşti lovit cu mâna. Mulţi oameni rostesc blesteme pentru orice fleac: îşi blestemă părinţii, copii, vecinii, prietenii. E un obicei rău, fiindcă vorbele creează condiţii ca nenorocirile să apară. De aceea s-a spus: „Înainte de apusul soarelui, împacă-te cu fratele tău”. Asta înseamnă că trebuie să reparăm repede răul făcut.
Când ne gândim la cineva, se creează un canal energetic între noi şi cel la care ne gândim. Energia cuvintelor cu încărcătură negativă aruncate asupra unei persoane are, în timp, efecte devastatoare asupra aurei acelui om şi lucrează aşa cum au fost adresate. Orice cuvânt sau gând, bun sau rău, poartă în el o energie. Important este ca energia şi informaţiile trimise să fie pozitive.

Posibile soluţii

Nu reproşaţi nimic nici destinului, nici trecutului, nici oamenilor. Nu uitaţi că orice reproş reprezintă un program de distrugere a aceluia spre care îl îndreptaţi, inclusiv asupra voastră. Vorbirea de rău a unui om otrăveşte mintea celui care vorbeşte, după care produce perturbări în câmpul lui energetic şi omul intră în suferinţă. Una din legile universului e aceea de a nu face rău nici măcar cu gândul. Când cineva gândeşte că i se poate întâmpla ceva rău lui însuşi sau altcuiva, el atrage toate nenorocirile asupra destinatarului. Nu răspundeţi răului cu rău şi ocării cu ocară, ci dimpotrivă, cu bine. Oferind pace şi iubire, acestea se întorc la noi însutit. Nu se răspunde la ură cu ură şi la răutate cu răutate, ci cu gânduri pozitive, chiar dacă ne vine greu s-o facem. Mii de oameni se autodistrug în mod inconştient, deoarece se hrănesc cu fructele putrede ale gândirii negative.
Prin ură, răutate şi furie nu vei rezolva niciodată nimic. Ura face mai multe ravagii semenilor noştri decât câmpul de luptă. Oamenii se ucid între ei mai degrabă cu vorba decât cu fapta. Antidotul urii este iertarea. Frica, îndoiala sunt nocive, toxice şi autodistructive.
Când te simţi vinovat în gânduri, vorbe sau fapte faţă de cineva, e important să-i ceri iertare, în fapt, sau măcar în gând. Fă-o pentru tine. Să nu te preocupe reacţia celuilalt.
Un om nervos, cu tensiunea ridicată, explodează în torente de cuvinte, lamentări, agresivitate necontrolată ce-i va afecta pe cei apropiaţi, care vor prelua inconştient energiile negative pe care acesta le emană. Aşa se explică bolile copiilor, care sunt extrem de sensibili la certurile părinţilor sau ale subalternilor şi colegilor care au un şef sau coleg coleric. De asemenea, toate obiectele din jur se impregnează cu energiile negative emise, devenind aducătoare de probleme pentru toţi cei care stau în mediul respectiv, inclusiv pentru cel care le-a provocat.
De regulă, ne eliberăm otrava emoţională asupra persoanei despre care credem că este responsabilă de nedreptatea comisă asupra noastră. De fapt, noi suntem dispuşi să ne descărcăm otrava asupra oricărei persoane, vinovată sau nu, numai să scăpăm de ea. De multe ori, o trimitem asupra copiilor, care sunt prea lipsiţi de apărare şi astfel se nasc relaţii abuzive verbale şi faptice. Oamenii mai puternici fizic şi psihologic abuzează de cei slabi, căci simt nevoia să scape de această otravă emoţională, aruncând-o asupra lor.

Dacă tu consideri ceva ca fiind rău, acesta devine rău în mod automat. De aceea se spune: „devii ceea ce gândeşti”. Tot ce gândim se materializează în existenţa noastră. Omului i se întâmplă tot ce gândeşte. Dacă acceptă în gând şi în mental boala şi bătrâneţea, de acestea va avea parte, mult mai repede decât ar fi firesc. Gândul rău îl înfăptuim mai întâi în noi, în plan mental, şi ne hrănim cu el, şi apoi în afară, într-o victimă spre care a fost direcţionat.

Sămânţa tuturor faptelor tale se găseşte în gândurile şi vorbele tale. Dacă gândeşti şi spui „nu pot să-l sufăr pe cutare”, îl ataci la nivel energetic şi ceea ce e gând şi vorbă ajunge repede faptă. De aceea, nu e bine să spunem vorbe care-i rănesc pe alţii. Calomniind o persoană în faţa altora sau uneltind împotriva ei, o ataci la nivel energetic subtil.

Toate bolile fizice sunt expresia unor gânduri greșite şi dispar odată cu corecţia de rigoare. Convingerile omului influenţează şi creează realitatea. Să crezi pe deplin în tot ce vrei să realizezi. Să simţi că deja ai primit sau vei primi curând. Aceasta atrage spre tine rezultatul dorit.

Să nu emiţi niciodată opinii de genul: sunt gras, slab, prost îmbrăcat, sărac... căci trimiţi către tine energii şi informaţii negative și ceea ce gândești nu va întârzia să se materializeze. Tot așa, să nu spui cuiva: eşti leneş, prost, nemernic, nu eşti bun de nimic... fiindcă toate acestea creează sau amplifică în el cusurul ce i se reproşează. Cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa părinţilor, rudelor, copiilor, oamenilor apropiaţi.

Sinceritatea este cheia. Caută să exprimi numai ceea ce simţi şi crezi din tot sufletul că este adevărat. Alege să faci numai ce este în deplin acord cu idealul tău. Fii tu însuţi în tot ce gândeşti, afirmi şi întreprinzi. Ca să ajungi aici, trebuie să cauţi permanent să te cunoşti pe tine, să-ţi limpezești gândurile, să renunţi la cele dăunătoare. Cu alte cuvinte, să devii mai înţelept. Este cea mai mare realizare a vieţii unui om, pe care o poate comunica apoi şi celor din jur, chiar fără cuvinte, numai prin ceea ce este el
.
Sursa: http://www.credinta-ortodoxa.com/lectie-puterea-cuvantului/

Puterea cuvintelor (RO)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu